Suma i resta de Nombres Enters

dilluns, 2 de febrer de 2015

Ací hi ha un video explicatiu de la suma i resta amb nombres enters. Anem a veure si ho compreneu.Recorda:

                    + (+5) = +5          - ( + 6 ) = - 6
              + ( -3) = - 3         -  ( - 7 ) = + 7
         
                       

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger